Benzino priedas WYNN'S XTREME PETROL EMISSION REDUCER (CLEAN BURN) 325 ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Benzino priedas WYNN'S XTREME PETROL EMISSION REDUCER (CLEAN BURN) 325 ml

Prekės kodas: WYN67264
Gamintojo prekės kodas: W67264
  • Kaina (su PVM): 2.66 €
Likutis: <10
Klausti apie prekę
WYNN'S Clean Burn Petrol Engines - išmetamųjų teršalų sumažinimo priemonė benzininiams varikliams:
- Pagerina degimą ir variklio darbines charakteristikas,
- Sumažina benzino sąnaudas.
- Nekenkia benzininių variklių katalitiniams konverteriams.

NAUDOJIMAS:
> visą buteliuką supilti į pilną benzino baką, geriau prieš jį pripildant benzinu, kad gerai susimaišytų.
> Procedūrą kartoti kas 4000km.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Benzino priedas WYNN'S XTREME PETROL EMISSION REDUCER (CLEAN BURN) 325 ml
WYNN'S Clean Burn Petrol Engines - išmetamųjų teršalų sumažinimo priemonė benzininiams varikliams:
- Pagerina degimą ir variklio darbines charakteristikas,
- Sumažina benzino sąnaudas.
- Nekenkia benzininių variklių katalitiniams konverteriams.

NAUDOJIMAS:
> visą buteliuką supilti į pilną benzino baką, geriau prieš jį pripildant benzinu, kad gerai susimaišytų.
> Procedūrą kartoti kas 4000km.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais