POLYCOAT PROTECT 5:1 - Antikoroziniai dažai juodi apatinei kėbulo daliai, važiuoklei  1 l
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 613 90482
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

POLYCOAT PROTECT 5:1 - Antikoroziniai dažai juodi apatinei kėbulo daliai, važiuoklei  1 l

Prekės kodas: CAR90040
Gamintojo prekės kodas: 90041
  • Kaina (su PVM): 32.08 €
Likutis: <10
Klausti apie prekę
Profesionaliam naudojimui. POLYCOAT PROTECT 5:1 - Antikoroziniai dažai juodi apatinei kėbulo daliai, važiuoklei  1 l

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kaliningrade, Baltarusijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

  • POLYCOAT PROTECT 5:1 - Antikoroziniai dažai juodi apatinei kėbulo daliai, važiuoklei  1 l
Profesionaliam naudojimui. POLYCOAT PROTECT 5:1 - Antikoroziniai dažai juodi apatinei kėbulo daliai, važiuoklei  1 l

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kaliningrade, Baltarusijoje.

Rekomenduojamos prekės

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais