Aušinimo skystis 220 kg -35°C žalias
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Aušinimo skystis 220 kg -35°C žalias

Prekės kodas: LES-AS-A35-Z/220
Gamintojo prekės kodas: AS-A35-Z/220
  • Kaina (su PVM): 306.05 €
Likutis: <10
Klausti apie prekę
Aukščiausios kokybės aušinimo skystis (antifrizas).
Tradicinis aušinimo skystis skirtas populiariausių markių automobilių ir sunkvežimių varikliams aušinti. Gaminamas taikant neorganinių priedų technologiją (IAT). Ši technologija suteikia greitai veikiančią apsaugą nuo korozijos visoms aušinimo sistemos dalims.

Savybės:
Metalinių detalių antikorozinei apsaugai naudojama neorganinių priedų technologija (IAT);
Atitinka tarptautinius aušinimo skysčių standartus: Britanijos BS6580:1992 ir BS 6580:2010* bei Prancūzijos Afnor NFR15-601.

Korozijos inhibitoriai: IAT (Inorganic Additive Technology)
Bazinis skystis: Etilenglikolis ir glicerinas
Produkto pH: 8,0-9,5

Standartai:
ASTM D3306 (USA)
BS 6580 (UK)
Afnor NFR15-601 (France)

Rekomenduojamas keitimo intervalas:
2 metai; 30 000 - 40 000 km

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

  • Aušinimo skystis 220 kg -35°C žalias
Aukščiausios kokybės aušinimo skystis (antifrizas).
Tradicinis aušinimo skystis skirtas populiariausių markių automobilių ir sunkvežimių varikliams aušinti. Gaminamas taikant neorganinių priedų technologiją (IAT). Ši technologija suteikia greitai veikiančią apsaugą nuo korozijos visoms aušinimo sistemos dalims.

Savybės:
Metalinių detalių antikorozinei apsaugai naudojama neorganinių priedų technologija (IAT);
Atitinka tarptautinius aušinimo skysčių standartus: Britanijos BS6580:1992 ir BS 6580:2010* bei Prancūzijos Afnor NFR15-601.

Korozijos inhibitoriai: IAT (Inorganic Additive Technology)
Bazinis skystis: Etilenglikolis ir glicerinas
Produkto pH: 8,0-9,5

Standartai:
ASTM D3306 (USA)
BS 6580 (UK)
Afnor NFR15-601 (France)

Rekomenduojamas keitimo intervalas:
2 metai; 30 000 - 40 000 km

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.