Priemonė dyzelino įpurškimo sistemai WYNN'S FORMULA GOLD 0.5 l
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Priemonė dyzelino įpurškimo sistemai WYNN'S FORMULA GOLD 0.5 l

Prekės kodas: WYN76401
Gamintojo prekės kodas: W76401
  • Kaina (su PVM): 21.79 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
WYNN'S "HIGH PERFORMANCE ENGINE TREATMENT" (AUKŠTO VEIKIMO PRIEMONĖ VARIKLIUI) - tai cheminis priedas, turintis trejopą poveikį:
- pagerina variklio efektyvumą;
- sumažina kuro sąnaudas;
- sumažina juodų dūmų kiekį.

SAVYBĖS:
- Iš karto pagerina degimą, todėl pagerėja variklio efektyvumas ir pagreitėja akceleracija.
- Sumažina kuro sąnaudas.
- Sumažina juodų dūmų kiekį.
- Važiuojant visiškai sudegina suodžių daleles.
- Išvalo ir apsaugo dyzelino įpurškimo sistemas.
- Apsaugo nuo oksidacijos ir korozijos.
- Neleidžia kauptis nuosėdoms.
- Nekenkia jokioms papildomo apdorojimo sistemoms.

NAUDOJIMO SRITYS: Rekomenduojamas visiems dyzeliniams varikliams (ir naujiems, ir ilgiau naudojamiems).

NAUDOJIMO BŪDAS:
- Vieno 500 ml buteliuko turinį supilkite į pilną degalų baką.
- Geriausių rezultatų pasieksite naudodami su kas trečiu degalų bako užpildymu.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Priemonė dyzelino įpurškimo sistemai WYNN'S FORMULA GOLD 0.5 l
WYNN'S "HIGH PERFORMANCE ENGINE TREATMENT" (AUKŠTO VEIKIMO PRIEMONĖ VARIKLIUI) - tai cheminis priedas, turintis trejopą poveikį:
- pagerina variklio efektyvumą;
- sumažina kuro sąnaudas;
- sumažina juodų dūmų kiekį.

SAVYBĖS:
- Iš karto pagerina degimą, todėl pagerėja variklio efektyvumas ir pagreitėja akceleracija.
- Sumažina kuro sąnaudas.
- Sumažina juodų dūmų kiekį.
- Važiuojant visiškai sudegina suodžių daleles.
- Išvalo ir apsaugo dyzelino įpurškimo sistemas.
- Apsaugo nuo oksidacijos ir korozijos.
- Neleidžia kauptis nuosėdoms.
- Nekenkia jokioms papildomo apdorojimo sistemoms.

NAUDOJIMO SRITYS: Rekomenduojamas visiems dyzeliniams varikliams (ir naujiems, ir ilgiau naudojamiems).

NAUDOJIMO BŪDAS:
- Vieno 500 ml buteliuko turinį supilkite į pilną degalų baką.
- Geriausių rezultatų pasieksite naudodami su kas trečiu degalų bako užpildymu.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais