Transmisinė hipog. pusiau sintetinė alyva 75W90 GL-5 5 L
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 613 90482
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Transmisinė hipog. pusiau sintetinė alyva 75W90 GL-5 5 L

Prekės kodas: LOT75W/90GL5/5
Gamintojo prekės kodas: WK-K500E10-0N0
  • Kaina (su PVM): 45.00 €
Likutis: <10
Klausti apie prekę
Pusiau sintetinė transmisinė alyva didelio galingumo transporto priemonių ir mašinų pavarų tepimui.
Specifikacijos, klasifikacijos: SAE: 75W/90; API: GL-5.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kaliningrade, Baltarusijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

  • Transmisinė hipog. pusiau sintetinė alyva 75W90 GL-5 5 L
Pusiau sintetinė transmisinė alyva didelio galingumo transporto priemonių ir mašinų pavarų tepimui.
Specifikacijos, klasifikacijos: SAE: 75W/90; API: GL-5.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kaliningrade, Baltarusijoje.