TEMPERATŪROS ĮTAKA ŠVINO-RŪGŠTIES BATERIJOMS
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 613 90482
LV: +371 613 03010
EE: +372 519 68000

TEMPERATŪROS ĮTAKA ŠVINO-RŪGŠTIES BATERIJOMS

2016-10-11

Panašiai kaip žmonės, švino-rūgšties baterijos reaguoja į temperatūros pokyčius. Tačiau žmonės gali reaguoti daugiau arba mažiau apsirengdami, o baterijos niekas nesaugo nuo temperatūros svyravimų nuo -30°C iki +60°C ir daugiau.

Paprastai cheminės reakcijos sparčiau vyksta aukštesnėje temperatūroje ir baterija tada gali išnaudoti visą savo našumą. Vis dėlto, kai termometro stulpelis peržengia 30°C žymą, baterija reaguoja kaip žmonės ir ima prakaituoti. Greitai didėja vandens sunaudojimas ir paspartėja grotelių korozija.

Iš tikrųjų, jeigu bateriją ilgą laiką veikia aukšta temperatūra, paspartėja grotelių korozija, dėl ko nuolat mažėja laidumas. Esant blogiausiam scenarijui korozija tiek pasistūmėja, kad baterija visiškai nustoja veikti. Be to, retais atvejais grotelių padidėjimas yra toks žymus, kad įvyksta jungčių trumpasis jungimas (žr.1 pav.).

1 pav. Jungties trumpasis jungimas dėl grotelių padidėjimo.

 

Temperatūros įtaka baterijų laikymui

Pagal fundamentalų chemijos principą, baterijos savaiminis išsikrovimas padvigubėja temperatūrai pakilus apytiksliai 10°C. Aukštesnėse temperatūrose baterijos greičiau išsikrauna, sutrumpėja jų pakartotino įkrovimo intervalai.

2 pav. pavaizduota savaiminio išsikrovimo kreivė įvairiose temperatūrose ir pasiekus 12,50 V įtampą, baterija turi būti nedelsiant įkraunama, kad neįvyktų negrįžtamų pažeidimų dėl padidėjusios sulfatacijos.

2 pav. Savaiminio išsikrovimo kreivė

Kadangi šiltas oras kyla į viršų, inuitai savo iglu įėjimus visada įrengia kiek įmanoma žemiau. Tas pats principas turi būti taikomas ir baterijų sandėliavimui. Palyginus su kitais automobilių komponentais, baterijos tikrai yra pačios jautriausios temperatūrai ir visada turi būti sandėliuojamos kiek įmanoma arčiau grindų lygio.

 

Karštyje žmonės labiau ištrokšta. Tai galioja ir baterijoms!

Taigi, eksploatuojant baterijas ekstremaliomis sąlygomis dykumose arba tropikų regionuose, net priežiūros nereikalaujančios baterijos, tokios kaip „Buffalo Bull SHD“ ir „SHD PRO“, yra reguliariai papildomos distiliuotu arba demineralizuotu vandeniu (DIN 43530), kad būtų kompensuotas temperatūros poveikis.

 

Baterijos našumas lyginant su varikliui užvesti reikalinga galia

Aukštesnėse temperatūrose sumažėja variklio vidinė trintis. Efektyvesnis ir degimas, alyva mažiau klampi, todėl atitinkamai mažesnė ir varikliui užvesti reikalinga galia. Tačiau temperatūrai krintant varikliui užvesti reikalinga galia didėja.

Ir priešingai – baterijos našumas (galia) žemose temperatūrose sumažėja (žr. 3 pav.). Todėl kuo labiau nukrinta temperatūra, tuo didesnis tampa tarpas tarp baterijos talpos ir varikliui užvesti reikalingos galios (žr. 4 pav.).

3 pav. Baterijos našumas

 

4 pav. Varikliui užvesti reikalinga galia lyginant su baterijos našumu

 

Vadinasi, didžiausios užvedimo galios reikia tada, kai baterija yra mažiausio našumo lygyje!

 

Baterijos temperatūrai nukritus žemiau užšalimo taško, įkrovos priėmimas smarkiai sumažėja.

Įkrovos priėmimas taip pat žymiai mažėja krintant temperatūrai. Dėl to, nepaisant reguliarių važinėjimų, baterija nespėja įsikrauti arba įkraunama nepakankamai.

 

Pardavėjams tenka pagrindinė atsakomybė.

Tinkamai sandėliuojant ir laikantis specialių rekomendacijų konkrečioms naudojimo sritims, specializuotos parduotuvės ir autoservisai gali ženkliai prisidėti minimizuojant neigiamus temperatūros poveikius, arba imtis atitinkamų apsisaugojimo priemonių.

 

RASK SAVO TRANSPORTO PRIEMONEI TINKANTĮ AKUMULIATORIŲ: http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/finder/index111_en.php

Šaltinis: www.bannerbatterien.com