Konkursas: "JAUNASIS AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2017"
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 613 90482
LV: +371 613 03010
EE: +372 519 68000

Konkursas: "JAUNASIS AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2017"

2017-02-13

Vasario 24 dieną TOBIS GRUPĖ kartu su Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla organizuoja JAUNOJO AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKO konkursą.
Visi ambicingi Lietuvos mokyklų studentai turės galimybę pasitikrinti savo teorines žinias, bei parodyti įgūdžius atliekant praktines užduotis. Užduotims atlikti bus naudojama visus profesionalumo standartus atitinkančios priemonės ir medžiagos.
Dalyvių laukia vertingi prizai, o 3 pirmųjų vietų nugalėtojai kartu su savo mokytojais vyks į NOVOL gamyklą Lenkijoje, kur dar labiau pagilins savo žinias ir įgūdžius.

Daugiau info:. +370 46 41 23 91, auto@klpvm.lt

 

NACIONALINIO AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKO PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO

,,JAUNASIS AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2017“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATAI

1. Nacionalinio Profesinio meistriškumo konkurso „Jaunasis automobilių kėbulų remontininkas 2017“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso dalyvius, tikslus, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimų  tvarką.

2. Konkursą organizuoja Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla bendradarbiaudama su  UAB „Tobis“ ir Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių profesinio mokymo metodine komisija (toliau – Metodinė komisija)

3. Konkursas susideda iš dviejų dalių (etapų): teorinių žinių patikrinimo ir praktinės užduoties.

4. Registracija dalyvauti konkurse vyksta iki 2017 m. vasario 17 dienos. (pildyk paraišką).

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Ugdyti mokinių profesinį meistriškumą, kelti automobilių kėbulų remontininko specialybės prestižą.

6. Suteikti mokiniams galimybę realizuoti save, įgyti patirties, įvertinti/įsivertinti savo pasiekimus.

7. Ugdyti mokinių iniciatyvą ir bendradarbiavimą, tobulinti jaunimo teorinių žinių, praktinių įgūdžių bei techninių naujovių įsisavinimą.

8. Didinti profesinio mokymosi prestižą, skatinti profesijos mokytojų iniciatyvumą.

9. Tobulinti jaunimo žinių, praktinių įgūdžių įsisavinimą, ugdyti mokinių bendradarbiavimą ir iniciatyvą.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

10. Konkurso dalyviai - Lietuvos profesinio mokymo  įstaigų, vykdančių automobilių kėbulų remontininko formaliojo profesinio mokymo programas, grupių mokiniai (ne vyresni nei 23 – jų metų) ir sutikę dalyvauti konkurse.

11. Konkursas vyks dviem etapais:

I etapas

2017 m. vasario 24 diena

Teorinių žinių testas

Teorinių žinių testas. Jo atlikimui skiriama viena valanda (60 min.).

Vieta: Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla (Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda)

II etapas

2017 m. vasario 24 diena

Praktinės užduotys

Užduotys bus atliekamos realioje darbo vietoje, naudojant šiuolaikinę technologinę įrangą.

Užduočių atlikimui skiriamos trys valandos (180 min.).

Vieta: Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla (Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda)

 

Konkurso užduotys kiekviename etape apims šias dalyko temas:

Teorinės užduotys:

  • Automobilių kėbulų remonto įranga ir įrankiai.
  • Automobilių kėbulų remonto medžiagos.
  • Saugus darbas atliekant automobilių remonto darbus.

Praktinės užduotys:

  • Automobilio kėbulo detalių rankinis lyginimas.
  • Automobilio kėbulo detalių glaistymas.
  • Automobilio kėbulo detalių gruntavimas, ruošimas dažymui.

 

IV. KONKURSO VYKDYMAS

12. Konkurse iš vienos mokymo įstaigos kviečiamas dalyvauti vienas mokinys ir jo mokytojas. Konkurse dalyvaujanti mokykla užpildo paraišką ir iki 2017 m. vasario 17 dienos išsiunčia el. paštu:  auto@klpvm.lt arba info@klpvm.lt (pildyk paraišką).

14. Konkurse, teorinių žinių testu ir praktinių užduočių atlikimo metu bus išaiškinti finaliniai konkurso (I – III vietų) nugalėtojai.

15. Konkurso dalyvių teorines ir praktines žinias bei gebėjimus vertins vertinimo komisija.

16. Konkurso vertinimo komisija atsakinga už teisingą  konkurso: teorinių žinių testo ir praktinių užduočių, rezultatų įvertinimą.

 

V. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

17. Vertinimą atlieka konkurso vertinimo komisija sudaryta iš socialinių partnerių atstovų.

18. Konkurso užduotys vertinamos pagal konkurso taisyklėse nustatytus vertinimo kriterijus.

19. Mokiniai (dalyviai) bus vertinami pagal teorinių žinių testo rezultatus ir praktinės užduoties atlikimo technologinius reikalavimus (reikalavimai nustatomi remiantis automobilių kėbulų remontininko rengimo standarto kompetencijų vertinimu).

20. Konkurso dalyviams surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnį įvertinimą gaus  dalyvis (mokinys) atlikęs konkurso užduotis per trumpesnį laiką. 

21. Vertinami tik asmeniniai dalyvių rezultatai.

22. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti socialinių partnerių dovanomis bei padėkomis už dalyvavimą konkurse.

 

VI. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

23. Konkurso dalyviams socialiniai partneriai skirs dovanas bei padėkas už dalyvavimą konkurse.

24. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais nuostatais.

25. Visa informacija apie Konkursą bus skelbiama mokyklos bei Tobis tinklalapyje.

26. Konkurso organizatoriai turi teisę atšaukti arba koreguoti konkurso sąlygas.

27. Papildomą informaciją apie Konkurso organizavimą teikiama: tel. +370 46 41 23 91, el.paštu: auto@klpvm.lt arba info@klpvm.lt