Dyzelinės sistemos valiklis WYNN'S 325 ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Dyzelinės sistemos valiklis WYNN'S 325 ml

Prekės kodas: WYN46754
Gamintojo prekės kodas: W46754
  • Kaina (su PVM): 7.73 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
Dyzelinės sistemos valiklis WYNN'S:
- Išvalo siurblius ir purkštukus;
- atkuria pradinę čiurkšlės formą;
- saugo nuo korozijos;
- pagerina degimą ir sumažina suodžių susidarymą;
- apsaugo nuo kuro filtro užteršimo;
- kompensuoja degalų su mažesniu sieros kiekiu tepimo trūkumą;
- sumažina dyzelinio variklio charakteringą triukšmą;
- Rekomenduojamas visiems dyzeliniams varikliams su ar be turbokompresoriaus.
- Nekenkia katalizatoriams ir suodžių filtrams.

NAUDOJIMAS:
> Pilti į kuro baką, pageidautina prieš pilant degalus.
> Įprasta dozė: vienas 325 ml buteliukas kas 8000 km.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Dyzelinės sistemos valiklis WYNN'S 325 ml
Dyzelinės sistemos valiklis WYNN'S:
- Išvalo siurblius ir purkštukus;
- atkuria pradinę čiurkšlės formą;
- saugo nuo korozijos;
- pagerina degimą ir sumažina suodžių susidarymą;
- apsaugo nuo kuro filtro užteršimo;
- kompensuoja degalų su mažesniu sieros kiekiu tepimo trūkumą;
- sumažina dyzelinio variklio charakteringą triukšmą;
- Rekomenduojamas visiems dyzeliniams varikliams su ar be turbokompresoriaus.
- Nekenkia katalizatoriams ir suodžių filtrams.

NAUDOJIMAS:
> Pilti į kuro baką, pageidautina prieš pilant degalus.
> Įprasta dozė: vienas 325 ml buteliukas kas 8000 km.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Rekomenduojamos prekės

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais