Vairo stiprintuvo hermetikas WYNN'S 125 ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Vairo stiprintuvo hermetikas WYNN'S 125 ml

Prekės kodas: WYN64503
Gamintojo prekės kodas: W64503
  • Kaina (su PVM): 9.90 €
Likutis: <10
Klausti apie prekę
WYNN'S „Power Steering Stop Leak“ – tai alyvoje ištirpstantis priedas, skirtas sustabdyti protėkius ir neleisti jiems atsirasti vairo stiprintuvo sistemoje.

SAVYBĖS:
- Apsaugo nuo protėkių ir juos pašalina neardant sistemos;
- Atgaivina gumos ir neopreno sandariklius ir sandarinimo žiedus;
- Valo ir apsaugo sistemą veikdamas plovikliais ir dispergentais;
- Sulygina ir sušvelnina vairo stiprintuvo veikimą;
- Apsaugo vairo stiprintuvo alyvą nuo senėjimo;
- Prailgina detalių eksploatacijos trukmę.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

  • Vairo stiprintuvo hermetikas WYNN'S 125 ml
WYNN'S „Power Steering Stop Leak“ – tai alyvoje ištirpstantis priedas, skirtas sustabdyti protėkius ir neleisti jiems atsirasti vairo stiprintuvo sistemoje.

SAVYBĖS:
- Apsaugo nuo protėkių ir juos pašalina neardant sistemos;
- Atgaivina gumos ir neopreno sandariklius ir sandarinimo žiedus;
- Valo ir apsaugo sistemą veikdamas plovikliais ir dispergentais;
- Sulygina ir sušvelnina vairo stiprintuvo veikimą;
- Apsaugo vairo stiprintuvo alyvą nuo senėjimo;
- Prailgina detalių eksploatacijos trukmę.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais