Akrilinis gruntas pilkas ACRYLIC PRIMER aerozolinis 500ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Akrilinis gruntas pilkas ACRYLIC PRIMER aerozolinis 500ml

Prekės kodas: NOVOL34402
Gamintojo prekės kodas: 37412
  • Kaina (su PVM): 8.55 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
Profesionaliam naudojimui.
Vienkomponentis, užpildomas akrilinis gruntas, skirtas glaistu padengtiems paviršiams ir senų dažų dangoms išlyginti. Puikiai tinka vietos remontui. Labai trumpas džiūvimo laikas, leidžiantis greitai atlikti remontą, yra pagrindinis grunto privalumas. Gaminys turi purškimo antgalį, kuris užtikrina, kad purškimo srovės naudojimo savybės būtų panašios į įprasto purškimo pistoleto antgalį.
ATSARGIAI! Po naudojimo išvalykite vožtuvą. Apverskite buteliuką ir purkškite apie 5 sekundes, kol vožtuvas ištuštės.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Akrilinis gruntas pilkas ACRYLIC PRIMER aerozolinis 500ml
Profesionaliam naudojimui.
Vienkomponentis, užpildomas akrilinis gruntas, skirtas glaistu padengtiems paviršiams ir senų dažų dangoms išlyginti. Puikiai tinka vietos remontui. Labai trumpas džiūvimo laikas, leidžiantis greitai atlikti remontą, yra pagrindinis grunto privalumas. Gaminys turi purškimo antgalį, kuris užtikrina, kad purškimo srovės naudojimo savybės būtų panašios į įprasto purškimo pistoleto antgalį.
ATSARGIAI! Po naudojimo išvalykite vožtuvą. Apverskite buteliuką ir purkškite apie 5 sekundes, kol vožtuvas ištuštės.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais