Skaidrus akrilinis lakas CLEARCOAT aerozolinis 500ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Skaidrus akrilinis lakas CLEARCOAT aerozolinis 500ml

Prekės kodas: NOVOL34002
Gamintojo prekės kodas: 34002
  • Kaina (su PVM): 8.98 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
Profesionaliam naudojimui.
Vienkomponentis, labai gerai išsilyginantis ir lengvai poliruojamas akrilinis lakas. Puikiai tinka vietos remontui. Gaminys turi purškimo antgalį, kuris užtikrina, kad purškimo srovės naudojimo savybės būtų panašios į įprasto purškimo pistoleto antgalį.
NAUDOJIMAS: Supurtyti produkto pakuotę 2 minutes. Padengti 2-3 sluoksniais. Palaukti 5-10 minučių tarp sluoksnių. Džiūvimo laikas - 2 val. esant 20°C temperatūrai. Išvalyti vožtuvą, laikant apvertus balionėlį ir jį nuspaudus 5 sekundes. Produkto kategorija B/5 (subkategorija 2.5) LOJ kiekis 670 g/l (ribinė reikšmė 840 g/l). Sudėtyje yra acetono (20-25%), dimetilo eterio (12.5-20%).
ATSARGIAI! Po naudojimo išvalykite vožtuvą. Apverskite buteliuką ir purkškite apie 5 sekundes, kol vožtuvas ištuštės.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

  • Skaidrus akrilinis lakas CLEARCOAT aerozolinis 500ml
Profesionaliam naudojimui.
Vienkomponentis, labai gerai išsilyginantis ir lengvai poliruojamas akrilinis lakas. Puikiai tinka vietos remontui. Gaminys turi purškimo antgalį, kuris užtikrina, kad purškimo srovės naudojimo savybės būtų panašios į įprasto purškimo pistoleto antgalį.
NAUDOJIMAS: Supurtyti produkto pakuotę 2 minutes. Padengti 2-3 sluoksniais. Palaukti 5-10 minučių tarp sluoksnių. Džiūvimo laikas - 2 val. esant 20°C temperatūrai. Išvalyti vožtuvą, laikant apvertus balionėlį ir jį nuspaudus 5 sekundes. Produkto kategorija B/5 (subkategorija 2.5) LOJ kiekis 670 g/l (ribinė reikšmė 840 g/l). Sudėtyje yra acetono (20-25%), dimetilo eterio (12.5-20%).
ATSARGIAI! Po naudojimo išvalykite vožtuvą. Apverskite buteliuką ir purkškite apie 5 sekundes, kol vožtuvas ištuštės.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais