Priemonė benzino įpurškimo sistemai WYNN'S FORMULA GOLD 0.5l
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Priemonė benzino įpurškimo sistemai WYNN'S FORMULA GOLD 0.5l

Prekės kodas: WYN70701
Gamintojo prekės kodas: W70701
  • Kaina (su PVM): 21.22 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
WYNN'S "HIGH PERFORMANCE ENGINE TREATMENT" (AUKŠTO VEIKIMO PRIEMONĖ VARIKLIUI) - tai cheminis priedas, sudarytas iš degimą gerinančių ir valančių medžiagų, turintis trejopą poveikį:
- pagerina variklio efektyvumą;
- sumažina kuro sąnaudas;
- išvalo įpurškimo sistemą.

SAVYBĖS:
- Iš karto pagerina degimą, todėl pagerėja variklio efektyvumas, pagreitėja akceleracija ir sumažėja variklio triukšmas. Sumažina benzino sąnaudas.
- Sumažina išmetamų CO ir HC kiekį.
- Išvalo ir apsaugo įpurškimo sistemą. Pašalina trūkčiojimus ir bildesius.
- Nekenkia katalizatoriams.

NAUDOJIMO SRITYS: Rekomenduojamas visiems benzininiams varikliams (ir naujiems, ir ilgiau naudojamiems).

NAUDOJIMO BŪDAS:
- Vieno buteliuko turinį supilkite į pilną benzino baką.
- Geriausių rezultatų pasieksite naudodami su kas trečiu degalų bako užpildymu.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną.
Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Patekus ant odos: atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Nedelsiant nuvilkti / pašalinti visus užterštus drabužius. Užterštus drabužius išskalbti prieš juos apsivelkant.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

  • Priemonė benzino įpurškimo sistemai WYNN'S FORMULA GOLD 0.5l
WYNN'S "HIGH PERFORMANCE ENGINE TREATMENT" (AUKŠTO VEIKIMO PRIEMONĖ VARIKLIUI) - tai cheminis priedas, sudarytas iš degimą gerinančių ir valančių medžiagų, turintis trejopą poveikį:
- pagerina variklio efektyvumą;
- sumažina kuro sąnaudas;
- išvalo įpurškimo sistemą.

SAVYBĖS:
- Iš karto pagerina degimą, todėl pagerėja variklio efektyvumas, pagreitėja akceleracija ir sumažėja variklio triukšmas. Sumažina benzino sąnaudas.
- Sumažina išmetamų CO ir HC kiekį.
- Išvalo ir apsaugo įpurškimo sistemą. Pašalina trūkčiojimus ir bildesius.
- Nekenkia katalizatoriams.

NAUDOJIMO SRITYS: Rekomenduojamas visiems benzininiams varikliams (ir naujiems, ir ilgiau naudojamiems).

NAUDOJIMO BŪDAS:
- Vieno buteliuko turinį supilkite į pilną benzino baką.
- Geriausių rezultatų pasieksite naudodami su kas trečiu degalų bako užpildymu.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais