Katalizatoriaus ir O2 (lambda) valiklis PRO 0.5l
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Katalizatoriaus ir O2 (lambda) valiklis PRO 0.5l

Prekės kodas: WYN25692
Gamintojo prekės kodas: W25692
  • Kaina (su PVM): 20.49 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
„Wynn's“ katalizatoriaus ir lambda zondo valiklis benzininiams ir benzininiams hibridiniams varikliams. Optimizuoja katalizatorių efektyvumą ir užtikrina optimalų lambda zondo veikimą.Pašalina nuosėdas (tepalų ir nesudegusių kuro dalelių) ir sumažina išmetamų teršalų kiekį.Užtikrina optimalų katalizatorių ir O2 jutiklių veikimą.Pailgina katalizatorių ir lambda zondų naudojimo laiką.Apsaugo OBD nuo įspėjimo lempučių įsijungimo.Sumažina kuro sąnaudas, atkuria oro ir kuro santykį.Atstato variklio našumą.Ypač tinka automobiliams, kurie didžiąją laiko dalį yra eksploatuojami mieste.

Panaudojimo būdai:
✓ Rekomenduojama visiems benzininiams ir benzininiams hibridiniams varikliams.

Nurodymai:
✓ Naudojimas: supilkite 1 buteliuką (500 ml) bent į 30 litrų benzino.
✓ Profilaktinis naudojimas: supilkite 1 buteliuką (500 ml) į pilną degalų baką.
✓ Buteliukas taip pat tinkamas degalų sistemoms be užsukamo kamštelio.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

  • Katalizatoriaus ir O2 (lambda) valiklis PRO 0.5l
„Wynn's“ katalizatoriaus ir lambda zondo valiklis benzininiams ir benzininiams hibridiniams varikliams. Optimizuoja katalizatorių efektyvumą ir užtikrina optimalų lambda zondo veikimą.Pašalina nuosėdas (tepalų ir nesudegusių kuro dalelių) ir sumažina išmetamų teršalų kiekį.Užtikrina optimalų katalizatorių ir O2 jutiklių veikimą.Pailgina katalizatorių ir lambda zondų naudojimo laiką.Apsaugo OBD nuo įspėjimo lempučių įsijungimo.Sumažina kuro sąnaudas, atkuria oro ir kuro santykį.Atstato variklio našumą.Ypač tinka automobiliams, kurie didžiąją laiko dalį yra eksploatuojami mieste.

Panaudojimo būdai:
✓ Rekomenduojama visiems benzininiams ir benzininiams hibridiniams varikliams.

Nurodymai:
✓ Naudojimas: supilkite 1 buteliuką (500 ml) bent į 30 litrų benzino.
✓ Profilaktinis naudojimas: supilkite 1 buteliuką (500 ml) į pilną degalų baką.
✓ Buteliukas taip pat tinkamas degalų sistemoms be užsukamo kamštelio.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais