Turbinų valiklis dyzeliui WYNN'S 325 ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 613 90482
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Turbinų valiklis dyzeliui WYNN'S 325 ml

Prekės kodas: WYN31563
Gamintojo prekės kodas: W31563
  • Kaina (su PVM): 10.59 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
Wynn’s Diesel Turbo Cleaner is a chemical treatment for all diesel engines that clears blocked turbochargers.

Cleans and frees sticking vanes of the variable turbo.
Removes deposits (oil and unburned fuel particles) from the Diesel Oxidation Catalyst (DOC).Has a good cleaning effect on the EGR valve.
Improves combustion and reduces soot emissions.
Restores engine power.

APPLICATIONS
For commercial diesel engines.
For diesel and biodiesel up to B30.
Only add to the fuel tank!

DIRECTIONS
Add one bottle of 325 ml to a minimum of 40 litres of diesel fuel.
For best result, use in every 3rd tank of fuel.
Bottle is also suitable for capless fuel fillers.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Turbinų valiklis dyzeliui WYNN'S 325 ml
Wynn’s Diesel Turbo Cleaner is a chemical treatment for all diesel engines that clears blocked turbochargers.

Cleans and frees sticking vanes of the variable turbo.
Removes deposits (oil and unburned fuel particles) from the Diesel Oxidation Catalyst (DOC).Has a good cleaning effect on the EGR valve.
Improves combustion and reduces soot emissions.
Restores engine power.

APPLICATIONS
For commercial diesel engines.
For diesel and biodiesel up to B30.
Only add to the fuel tank!

DIRECTIONS
Add one bottle of 325 ml to a minimum of 40 litres of diesel fuel.
For best result, use in every 3rd tank of fuel.
Bottle is also suitable for capless fuel fillers.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais