Benzino sistemos valiklis WYNN'S PRO Petrol Extreme Cleaner, 500 ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Benzino sistemos valiklis WYNN'S PRO Petrol Extreme Cleaner, 500 ml

Prekės kodas: WYN29793
Gamintojo prekės kodas: W29793
  • Kaina (su PVM): 21.57 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
WYNN'S "Petrol Clean 3" - tai cheminė priemonė benzininiams varikliams, kuri, supilta į degalų baką, gerai išvalo visą degalų sistemą.

SAVYBĖS/NAUDOJIMAS:
- išvalo degalų sistemą per vieną bako užpylimą;
- tuoj pat išvalo purkštukus ir suteikia jiems apsaugą, atkuria ir palaiko idealią purkštukų čiurkšlės formą;
- tuoj pat valo ir apsaugo karbiuratorių ir įleidimo vožtuvus;
- palaiko EGR vožtuvų švarą;
- sumažina nuosėdų kaupimąsi degimo kameroje;
- atkuria geras degimo ir variklio darbo charakteristikas, užtikrina stabilų variklio darbą tuščiąja eiga; pašalina užvedimo problemas ir padeda jų išvengti; sumažina išmetamus CO ir HC dujų kiekius; nekenkia kataliziniams konverteriams.

NAUDOJIMO BŪDAS: Supilti į benzino baką - vieną 0.5 l buteliuką į 50 litrų benzino. Kartoti kas 10 000 km (6 000 mylių). Sudėtyje yra: angliavandenilių C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikliškų, aromatinių (2-25.%) (75-90%).

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Benzino sistemos valiklis WYNN'S PRO Petrol Extreme Cleaner, 500 ml
WYNN'S "Petrol Clean 3" - tai cheminė priemonė benzininiams varikliams, kuri, supilta į degalų baką, gerai išvalo visą degalų sistemą.

SAVYBĖS/NAUDOJIMAS:
- išvalo degalų sistemą per vieną bako užpylimą;
- tuoj pat išvalo purkštukus ir suteikia jiems apsaugą, atkuria ir palaiko idealią purkštukų čiurkšlės formą;
- tuoj pat valo ir apsaugo karbiuratorių ir įleidimo vožtuvus;
- palaiko EGR vožtuvų švarą;
- sumažina nuosėdų kaupimąsi degimo kameroje;
- atkuria geras degimo ir variklio darbo charakteristikas, užtikrina stabilų variklio darbą tuščiąja eiga; pašalina užvedimo problemas ir padeda jų išvengti; sumažina išmetamus CO ir HC dujų kiekius; nekenkia kataliziniams konverteriams.

NAUDOJIMO BŪDAS: Supilti į benzino baką - vieną 0.5 l buteliuką į 50 litrų benzino. Kartoti kas 10 000 km (6 000 mylių). Sudėtyje yra: angliavandenilių C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikliškų, aromatinių (2-25.%) (75-90%).

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais