Ertmių vaškas skaidrus MOTIP 500ml 1x6
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Ertmių vaškas skaidrus MOTIP 500ml 1x6

Prekės kodas: MOT000046
Gamintojo prekės kodas: 46
  • Kaina (su PVM): 6.85 €
Likutis: <10
Klausti apie prekę
Tai automobilių kėbulo dangos konservantas, atsparus atmosferos poveikiui. Saugo nuo rūdžių, sugeria garsą, išlieka elastingas.

NAUDOJIMAS:
Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų.
Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele.
Padenkite norimo storio sluoksniu.
Apdorojimo temperatūra 15-25°C.
Po naudojimo nuvalykite įrankius vaitspiritu.
Džiūvimo laikas - 2 valandos.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

  • Ertmių vaškas skaidrus MOTIP 500ml 1x6
Tai automobilių kėbulo dangos konservantas, atsparus atmosferos poveikiui. Saugo nuo rūdžių, sugeria garsą, išlieka elastingas.

NAUDOJIMAS:
Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų.
Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele.
Padenkite norimo storio sluoksniu.
Apdorojimo temperatūra 15-25°C.
Po naudojimo nuvalykite įrankius vaitspiritu.
Džiūvimo laikas - 2 valandos.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais