Hidro pakėliklių valiklis WYNN'S 325 ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Hidro pakėliklių valiklis WYNN'S 325 ml

Prekės kodas: WYN76844
Gamintojo prekės kodas: W76844
  • Kaina (su PVM): 9.05 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
WYNN'S hidro pakėliklių valiklis (HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE) - tai alyvoje tirpus priedas, skirtas atkurti veiksmingą hidraulinių pakėliklių darbą.

SAVYBĖS:
- sumažina pakėliklių keliamą triukšmą;
- ištirpdo nešvarumus valo pakėliklius ir tepalinius hidraulinių pakėliklių kanalus;
- sudėtyje yra aplinką saugančių medžiagų papildomai apsaugai;
- nekenkia kataliziniams konverteriams;
- suderinama su visomis mineralinėms, sintetinėms vienalaipsnėmis ir daugialaipsnėmis alyvoms.

NAUDOJIMO SRITYS: benzininiams ir dyzeliniams varikliams su arba be turbokompresorių.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> Supilti į variklio alyvą.
> Produktas gali likti variklio alyvoje iki kito alyvos keitimo.
> Vieno 325ml buteliuko pakanka 3 - 6 litrams variklinės alyvos.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

  • Hidro pakėliklių valiklis WYNN'S 325 ml
WYNN'S hidro pakėliklių valiklis (HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE) - tai alyvoje tirpus priedas, skirtas atkurti veiksmingą hidraulinių pakėliklių darbą.

SAVYBĖS:
- sumažina pakėliklių keliamą triukšmą;
- ištirpdo nešvarumus valo pakėliklius ir tepalinius hidraulinių pakėliklių kanalus;
- sudėtyje yra aplinką saugančių medžiagų papildomai apsaugai;
- nekenkia kataliziniams konverteriams;
- suderinama su visomis mineralinėms, sintetinėms vienalaipsnėmis ir daugialaipsnėmis alyvoms.

NAUDOJIMO SRITYS: benzininiams ir dyzeliniams varikliams su arba be turbokompresorių.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> Supilti į variklio alyvą.
> Produktas gali likti variklio alyvoje iki kito alyvos keitimo.
> Vieno 325ml buteliuko pakanka 3 - 6 litrams variklinės alyvos.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais