Benzino priedas WYNN'S Supremium, 0.25 l
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 613 90482
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Benzino priedas WYNN'S Supremium, 0.25 l

Prekės kodas: WYN22810
Gamintojo prekės kodas: W22810
  • Kaina (su PVM): 9.79 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
WYNN'S SUPREMIUM PETROL - tai priedų paketas, skirtas pagerinti įprastinio benzino kokybę iki "Premium" benzino lygio.

SAVYBĖS:
- Degalų ekonomija - sumažina trintį:
- sumažina vidinę trintį tarp degalų sistemos dalių.
- Plaunamasis veikimas:
- išvalo purkštukus, vožtuvus ir degalų sistemą bei palaiko jų švarą;
- palaiko ir atkuria optimalias variklio darbo charakteristikas ir galią;
- iki 30% sumažina kenksmingų išmetamųjų dujų kiekį;
- palengvina šalto variklio užvedimą.
- Antikorozinis poveikis - apsaugo degalų sistemos komponentus nuo įdubimų ir dilimo.
- Pasižymi tepimo savybėmis - tepa ir saugo degalų siurblį ir purkštukus.

NAUDOJIMO SRITYS: rekomenduojamas visų rūšių benzinui, naudojamam transporto priemonių varikliuose.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> pripilti 0,1% benzino kiekio (25 ml priedo 25 litrams benzino);
> specialus buteliukas su dozatoriumi padeda parinkti reikimą kiekį.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Benzino priedas WYNN'S Supremium, 0.25 l
WYNN'S SUPREMIUM PETROL - tai priedų paketas, skirtas pagerinti įprastinio benzino kokybę iki "Premium" benzino lygio.

SAVYBĖS:
- Degalų ekonomija - sumažina trintį:
- sumažina vidinę trintį tarp degalų sistemos dalių.
- Plaunamasis veikimas:
- išvalo purkštukus, vožtuvus ir degalų sistemą bei palaiko jų švarą;
- palaiko ir atkuria optimalias variklio darbo charakteristikas ir galią;
- iki 30% sumažina kenksmingų išmetamųjų dujų kiekį;
- palengvina šalto variklio užvedimą.
- Antikorozinis poveikis - apsaugo degalų sistemos komponentus nuo įdubimų ir dilimo.
- Pasižymi tepimo savybėmis - tepa ir saugo degalų siurblį ir purkštukus.

NAUDOJIMO SRITYS: rekomenduojamas visų rūšių benzinui, naudojamam transporto priemonių varikliuose.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> pripilti 0,1% benzino kiekio (25 ml priedo 25 litrams benzino);
> specialus buteliukas su dozatoriumi padeda parinkti reikimą kiekį.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais