Benzino įpurškimo sistemos valiklis WYNN'S PRO 1 l
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Benzino įpurškimo sistemos valiklis WYNN'S PRO 1 l

Prekės kodas: WYN76695
Gamintojo prekės kodas: W76695
  • Kaina (su PVM): 18.37 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
Profesionaliems naudotojams.
WYNN'S įpurškimo sistemos valiklis skirtas neišmontuojant šalinti nešvarumus ir nuosėdas iš benzino įpurškimo sistemų bei valyti įleidimo vožtuvus ir kanalus.

SAVYBĖS:
- išvalo purkštukus, vožtuvus, vožtuvų kotus, degimo kamerą ir kitas svarbias užsiteršusių benzino įpurškimo sistemų dalis jų neišmontuojant;
- atkuria gerą purkštukų čiurkšlės formą;
- pagerina cilindro kompresijos laipsnio balansą;
- atlaisvina stringančius išleidimo vožtuvus;
- atstato įpurškimo trukmę iki pradinio dydžio;
- atkuria gerą variklio darbą; sumažina CO ir HC kiekius išmetamosiose dujose iki reikiamų standartų;
- nekenkia žvakėms ir kataliziniams konverteriams.

NAUDOJIMO SRITYS:
Galima naudoti visose benzininių variklių degalų padavimo sistemose - karbiuratorinėse, nuolatinio padavimo, daugiataškėse ir vienataškėse, tiesioginio įpurškimo (GDI, FSI, ...)
Rekomenduojama naudoti kas 20 000 - 30 000 km arba atsiradus problemų dėl prasto variklio veikimo, nestabilios tuščiosios eigos arba per didelio išmetamųjų dujų kiekio.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> šis WYNN'S įpurškimo sistemos valiklis skirtas tik Profesionaliam naudojimui.;
> turi būti naudojamas tik su WYNN'S RCP arba "FuelServe" įranga;
> geriausi rezultatai gaunami, kai veikiama 20 - 30 minučių;
> nepilti į degalų baką.Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Benzino įpurškimo sistemos valiklis WYNN'S PRO 1 l
Profesionaliems naudotojams.
WYNN'S įpurškimo sistemos valiklis skirtas neišmontuojant šalinti nešvarumus ir nuosėdas iš benzino įpurškimo sistemų bei valyti įleidimo vožtuvus ir kanalus.

SAVYBĖS:
- išvalo purkštukus, vožtuvus, vožtuvų kotus, degimo kamerą ir kitas svarbias užsiteršusių benzino įpurškimo sistemų dalis jų neišmontuojant;
- atkuria gerą purkštukų čiurkšlės formą;
- pagerina cilindro kompresijos laipsnio balansą;
- atlaisvina stringančius išleidimo vožtuvus;
- atstato įpurškimo trukmę iki pradinio dydžio;
- atkuria gerą variklio darbą; sumažina CO ir HC kiekius išmetamosiose dujose iki reikiamų standartų;
- nekenkia žvakėms ir kataliziniams konverteriams.

NAUDOJIMO SRITYS:
Galima naudoti visose benzininių variklių degalų padavimo sistemose - karbiuratorinėse, nuolatinio padavimo, daugiataškėse ir vienataškėse, tiesioginio įpurškimo (GDI, FSI, ...)
Rekomenduojama naudoti kas 20 000 - 30 000 km arba atsiradus problemų dėl prasto variklio veikimo, nestabilios tuščiosios eigos arba per didelio išmetamųjų dujų kiekio.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> šis WYNN'S įpurškimo sistemos valiklis skirtas tik Profesionaliam naudojimui.;
> turi būti naudojamas tik su WYNN'S RCP arba "FuelServe" įranga;
> geriausi rezultatai gaunami, kai veikiama 20 - 30 minučių;
> nepilti į degalų baką.Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais