Benzino sistemos valiklis WYNN'S PRO Petrol Emission Reducer 0.5l
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Benzino sistemos valiklis WYNN'S PRO Petrol Emission Reducer 0.5l

Prekės kodas: WYN29393
Gamintojo prekės kodas: W29393
  • Kaina (su PVM): 19.01 €
Likutis: <10
Klausti apie prekę
Profesionaliems naudotojams. Didžiausia kuro ekonomija.
WYNN'S "Petrol Clean 3" - tai cheminė priemonė benzininiams varikliams, kuri pagerina variklio darbą, sumažina išmetamųjų dujų kiekį, sumažina kuro sąnaudas ir apsaugo variklį naudojant biokurą E10.

SAVYBĖS:
- sumažina išmetamus CO ir HC dujų kiekius;
- sumažina vidinę trintį tarp variklio dalių, tokiu būdu sumažindamas kuro sąnaudas;
- pagerina degalų ekonomiją;
- apsaugo variklį naudojant E10 kurą;
- valo ir apsaugo purkštukus ir įleidimo vožtuvus;
- palaiko EGR sistemos švarą;
- sumažina nuosėdų kaupimąsi degimo kameroje;
- nekenkia kataliziniams konverteriams.

NAUDOJIMAS:
> rekomenduojama visiems benzininiams varikliams (įpurškimo, tiesioginio įpurškimo ar karbiuratoriaus);
> benzinui ir biokurui iki E10.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> supilti į benzino baką - vieną 0.5l buteliuką į 50 litrų benzino;
> kartoti kas 10 000 km (6 000 mylių).

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Benzino sistemos valiklis WYNN'S PRO Petrol Emission Reducer 0.5l
Profesionaliems naudotojams. Didžiausia kuro ekonomija.
WYNN'S "Petrol Clean 3" - tai cheminė priemonė benzininiams varikliams, kuri pagerina variklio darbą, sumažina išmetamųjų dujų kiekį, sumažina kuro sąnaudas ir apsaugo variklį naudojant biokurą E10.

SAVYBĖS:
- sumažina išmetamus CO ir HC dujų kiekius;
- sumažina vidinę trintį tarp variklio dalių, tokiu būdu sumažindamas kuro sąnaudas;
- pagerina degalų ekonomiją;
- apsaugo variklį naudojant E10 kurą;
- valo ir apsaugo purkštukus ir įleidimo vožtuvus;
- palaiko EGR sistemos švarą;
- sumažina nuosėdų kaupimąsi degimo kameroje;
- nekenkia kataliziniams konverteriams.

NAUDOJIMAS:
> rekomenduojama visiems benzininiams varikliams (įpurškimo, tiesioginio įpurškimo ar karbiuratoriaus);
> benzinui ir biokurui iki E10.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> supilti į benzino baką - vieną 0.5l buteliuką į 50 litrų benzino;
> kartoti kas 10 000 km (6 000 mylių).

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais