Karbiuratoriaus valiklis aerozolis WYNN'S 500ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Karbiuratoriaus valiklis aerozolis WYNN'S 500ml

Prekės kodas: WYN54179
Gamintojo prekės kodas: W54179
  • Kaina (su PVM): 11.33 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
WYNN'S oro įsiurbimo sistemos ir karbiuratoriaus valiklis ("Air Intake & Carburettor Cleaner") - tai aerozolinis valiklis, skirtas šalinti nešvarumus ir nuosėdas oro įsiurbimo kolektoriuje, ant droselinės sklendės ir ant matomų karbiuratoriaus dalių.

SAVYBĖS:
- stiprus tirpiklis labai greitai tirpdo ir šalina nešvarumus;
- stipri purškiama srovė sustiprina valomąjį veikimą;
- suteikia galimybę neišmontavus išvalyti karbiuratorių ir oro įsiurbimo sistemą;
- tirpdo dervas, lako pavidalo darinius ir nuosėdas.

NAUDOJIMO SRITYS:
Benzininių variklių su įpurškimu arba karbiuratoriumi oro įsiurbimo sistemai valyti.
Matomoms karbiuratoriaus dalims valyti (oro kanalams, reguliavimo varžtams, difuzoriams, išorinėms dalims).
Droselinei sklendei ir paleidikliui valyti.
Karterio ventiliacijos vožtuvui valyti.

NAUDOJIMO BŪDAS:
KARBIURATORIAUS VALYMAS: Valant matomas dalis: nuimti oro filtrą. Užvesti variklį ir leisti įšilti. Droselį pastatyti į atvirą padėtį. Esant šiltam varikliui, purkšti aerozolį į oro įsiurbimo kolektorių ant nešvarių dalių. Purkšti su pertraukomis. Jeigu reikia, paspausti akseleratorių, kad variklis neužgestų dėl per sotaus mišinio. Tęsti kol visos dalys taps švarios.

ORO ĮSIURBIMO KOLEKTORIUS/ DROSELINĖ SKLENDĖ: Nuimti oro filtrą, pašildyti variklį, paleidiklį perjungti į atvirą padėtį. Esant šiltam varikliui, su pertraukomis purkšti į oro įsiurbimo kolektorių. Purkšti ant droselinės sklendės. Jeigu reikia, paspausti akseleratorių, kad variklis neužgestų. Valant įpurškimo sistemas su oro srauto sklende, jeigu reikia, atidaryti sklandę rankiniu būdu.

AUTOMATINIS PALEIDIKLIS: Nuimti oro filtrą, pašildyti variklį. Esant išjungtam varikliui, apipurkšti abu droselinės sklendės galus ją atidarant ir uždarant rankiniu būdu.

KARTERIO VENTILIACIJA: Atjungti karterio ventiliacijos karterio pusę. Į atvirą sklendės galą įstatyti prailginimo vamzdelį ir purkšti judinant sklendę pirmyn-atgal. Užvesti variklį, keletą kartų įpurkšti į sklendę, kas visiškai išsivalytų.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

ATSARGIAI!
​​​​​​​​​​​​​​Saugoti nuo saulės šviesos.
Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines / naudoti veido skydelį / akių apsaugos priemones.
Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

  • Karbiuratoriaus valiklis aerozolis WYNN'S 500ml
WYNN'S oro įsiurbimo sistemos ir karbiuratoriaus valiklis ("Air Intake & Carburettor Cleaner") - tai aerozolinis valiklis, skirtas šalinti nešvarumus ir nuosėdas oro įsiurbimo kolektoriuje, ant droselinės sklendės ir ant matomų karbiuratoriaus dalių.

SAVYBĖS:
- stiprus tirpiklis labai greitai tirpdo ir šalina nešvarumus;
- stipri purškiama srovė sustiprina valomąjį veikimą;
- suteikia galimybę neišmontavus išvalyti karbiuratorių ir oro įsiurbimo sistemą;
- tirpdo dervas, lako pavidalo darinius ir nuosėdas.

NAUDOJIMO SRITYS:
Benzininių variklių su įpurškimu arba karbiuratoriumi oro įsiurbimo sistemai valyti.
Matomoms karbiuratoriaus dalims valyti (oro kanalams, reguliavimo varžtams, difuzoriams, išorinėms dalims).
Droselinei sklendei ir paleidikliui valyti.
Karterio ventiliacijos vožtuvui valyti.

NAUDOJIMO BŪDAS:
KARBIURATORIAUS VALYMAS: Valant matomas dalis: nuimti oro filtrą. Užvesti variklį ir leisti įšilti. Droselį pastatyti į atvirą padėtį. Esant šiltam varikliui, purkšti aerozolį į oro įsiurbimo kolektorių ant nešvarių dalių. Purkšti su pertraukomis. Jeigu reikia, paspausti akseleratorių, kad variklis neužgestų dėl per sotaus mišinio. Tęsti kol visos dalys taps švarios.

ORO ĮSIURBIMO KOLEKTORIUS/ DROSELINĖ SKLENDĖ: Nuimti oro filtrą, pašildyti variklį, paleidiklį perjungti į atvirą padėtį. Esant šiltam varikliui, su pertraukomis purkšti į oro įsiurbimo kolektorių. Purkšti ant droselinės sklendės. Jeigu reikia, paspausti akseleratorių, kad variklis neužgestų. Valant įpurškimo sistemas su oro srauto sklende, jeigu reikia, atidaryti sklandę rankiniu būdu.

AUTOMATINIS PALEIDIKLIS: Nuimti oro filtrą, pašildyti variklį. Esant išjungtam varikliui, apipurkšti abu droselinės sklendės galus ją atidarant ir uždarant rankiniu būdu.

KARTERIO VENTILIACIJA: Atjungti karterio ventiliacijos karterio pusę. Į atvirą sklendės galą įstatyti prailginimo vamzdelį ir purkšti judinant sklendę pirmyn-atgal. Užvesti variklį, keletą kartų įpurkšti į sklendę, kas visiškai išsivalytų.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais